środa, 24 sierpnia 2016

Narodowe Czytanie: "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza

3 .09. 2016 odbędzie się Narodowe Czytanie powieści historycznej H. Sienkiewicza. Ciekawą propozycję przygotowała z tej okazji poznańska Biblioteka Raczyńskich. Udział w wydarzeniach może być ciekawym uzupełnieniem wiadomości, które uczniowie zdobyli podczas omawiania szkolnej lektury "Krzyżacy".


Szczegóły:Z książka w teczce, z głową pełną pomysłów!

Wśród zadań do wykonania w ramach projektu planujemy tworzenie materiałów promujących czytelnictwo, a także krótkich form poetyckich, jak  haiku czy word clouds - poetyckie chmury.Liczymy na kreatywność uczniów!

wtorek, 23 sierpnia 2016

Szkoły biorące udział w projekcie

W zacnym gronie partnerów projektu eTwinning "Z książką w teczce" jest Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu... ;)

Cele projektu

Uczniowie zbadają gusta czytelnicze. Spopularyzują spędzanie wolnego czasu na czytaniu książek. Podzielą się swoimi doświadczeniami czytelniczymi. Wyrażą własne opinie o książkach i podejmą dyskusję na ich temat. Poszukają kontaktu z autorami i wydawcami. Zredagują recenzje książek oraz zorganizują spotkania promujące czytelnictwo. Zastanawiają się, dlaczego czytanie książek nie jest modne.
  • Przedmioty: 
edukacja medialna , etyka , historia kultury , informatyka/ICT , język i literatura , języki obce , projektowanie i technologia , sztuka , technologia , wiedza o społeczeństwie/socjologia
  • Proponowane narzędzia : 
Czat , e-mail , Forum , Inne programy (Powerpoint, wideo, zdjęcia i obrazy) , Publikowanie stron www , TwinSpace
  • Cele:
Popularyzowanie czytania książek wśród dzieci i młodzieży. Umożliwienie dzielenia się swoimi doświadczeniami czytelniczymi. Wyrażanie opinii o książkach i dyskutowanie o nich. Stworzenie społeczności młodych czytelników. Ułatwienie kontaktu z autorami i wydawcami. Ukazanie czytania jako daru i wartości. Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno- komunikacyjnymi. Doskonalenie umiejętności redagowania recenzji.
  • Postęp działań:
Autoprezentacja uczestników projektu. Utworzenie na facebooku grupy projektowej. Wspólna wymiana doświadczeń i wypracowanych materiałów. Zaprojektowanie logo projektu. Każda ze szkół będzie realizować zadania w dowolnym tempie - przez okres około 7 miesięcy. Materiały elektroniczne oraz internetowe stworzone za pomocą poznanych narzędzi: nagrania, filmiki, prezentacje, elektroniczna książka, mówiące awatarki, plakaty internetowe, wystawa zdjęć, plakaty, prace techniczne. Podniesienie umiejętności komunikacyjnych, społecznych, komputerowych, czytelniczych, pracy w zespole 

  • Spodziewane rezultaty:
- dla uczniów: zredagują recenzje przeczytanych książek, zaprezentują przeczytane książki i zachęcą innych do sięgnięcia po nie. sprawnie posługują się dowolnym komputerowym edytorem tekstu oraz aplikacjami poznanymi w trakcie realizacji projektu, z zaangażowaniem pracują w zespole, dbają o kulturę języka, prowadzą bloga. wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność gospodarowania czasem wolnym; 
- dla szkoły: kształtowanie w młodzieży postawy odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych, poszerzanie możliwości oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych, stwarzanie uczniom możliwości kreatywnego i twórczego działania, promocja szkoły w środowisku lokalnym;
 -dla środowiska lokalnego: społeczność lokalna zyskuje młodych obywateli świadomych korzyści płynących z użytkowania elektronicznych mediów, przestrzegających prawa medialnego, otwartych na kulturę, doceniających rolę literatury i słowa pisanego w życiu